NETAR Higiene Ambiental · 660143445 Servei 24h. info@netar.cat

A NETAR som especialistes en la retirada d’eixams d’abelles i segellat i als nius de vespes. Un cop retirat l’eixam portem les abelles amb cura cap a un apicultor, tal com marca el Decret 110/2003. Per aquest motiu tampoc utilitzem els següents biocides: imidacloprid, la clotianidina i el tiametoxam ja que són perjudicials per a les abelles.

Oferim els nostres serveis a les empreses públiques i privades, cases particulars, restaurants, etc.