Els tèrmits que afecten pràcticament la totalitat de les estructures i construccions, pertanyen a l’espècie Reticulitermes ssp, i són termites subterrànies. S’alimenten de tot tipus de materials cel·lulòsics que troben en el sòl (fustes) o en les estructures (fusta, cartró, paper…)

Es distingeixen les següents castes:

›Obreres: En general s’observen, i en gran nombre, uns petits individus blancs que es desplacen ràpidament. Són les obreres. Elles són les responsables i úniques dels danys. Consumeixen i digereixen la cel·lulosa que posteriorment són capaços de regurgitar per distribuir als altres membres de la colònia; aquest procés és el que s’anomena la trofal·laxi. Estan constantment a la recerca d’aliment, sense períodes de descans i movent-se en totes les direccions en una recerca a l’atzar. Són elles també les que construeixen els cordons.

›Soldats: És igualment probable trobar aquests individus. Són blancs i pràcticament de la mateixa talla que les obreres, però tenen un cap hipertrofiat i més acolorit. Molt menys nombrosos que les obreres i proveïts d’un cap molt cutinitzat amb 2 grans mandíbules, estan encarregats de la protecció de la població contra els enemics (principalment les formigues). El seu cap hipertrofiat no els permet alimentar-se per si mateixos i són les obreres les que els alimenten mitjançant trofal·laxi (alimentació de boca en boca, en la qual els aparells bucals dels insectes entren en contacte i es traspassen entre ells nutrients).

›La parella de reproductors: En l’origen d’una població de tèrmits, hi ha una parella de reproductors. Formada per un rei de color fosc, capaç de moure’s i que encara no ha perdut les seves ales, i d’una reina sense ales, igualment fosca però amb l’abdomen de diversos colors marrons. Aquest abdomen està hipertrofiat (des d’alguns mm a diversos centímetres) i abriga un aparell reproductor capaç de crear diversos milers d’ous a l’any. La reina és incapaç de desplaçar-se i, per tant, d’alimentar. Com la resta de la població, és alimentada per les obreres.

Tractament dels tèrmits

Utilitzem un sistema termiticida d’acció lenta que aconsegueix el control de la colònia mitjançant la utilització d’un esquer alimentari impregnat amb un ingredient actiu DIFLUBENZURÓN que, una vegada ingerit pel tèrmit, i aprofitant la seva pròpia biologia, transfereix els seus efectes nocius a la colònia fins a aconseguir la seva total eradicació.

Tractament dels tèrmits II

Una vegada realitzat el pla d’actuació es procedirà a la instal·lació de les Estacions. S’instal·laran en l’exterior del perímetre de l’edifici afectat, cobrint de manera especial l’àrea identificada, a una distància no major de 5 m. entre elles.

Tractament dels tèrmits III

Una vegada realitzat el pla d’actuació es procedirà a la instal·lació de les Estacions. S’instal·laran en l’exterior del perímetre de l’edifici afectat, cobrint de manera especial l’àrea identificada, a una distància no major de 5 m. entre elles.

Tractament dels tèrmits IV

Una vegada establert el contacte amb el tèrmit, s’incorporarà a l’Estació el porta esquer que s’emplenarà amb el substrat biocida. L’Estació haurà d’estar en condicions òptimes evitant humitats excessives que poden provocar la pèrdua de connexió. La humitat en l’esquer ha de ser estable i regular.

Tractament corcs

Tractament corcs II

El tractament que utilitzem:

Vols estar al dia de totes les notícies?
Subscriu-te!

Vols estar al dia de totes les notícies?

Subscriu-te!

T'has subscrit correctament!